Raport semestrial sintetic

Şcolarizarea, frecvenţa şi mişcarea elevilor

Învăţământ preşcolar

Preşcolari înscrişi la început de an şcolar 2012-2013

Preşcolari rămaşi înscrişi la sfârşitul sem I

66 66

Învăţământ primar

Unitatea şcolară

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER

Înscrişi la început de an

Rămaşi la sfârşitul sem I

Veniţi

Plecaţi

Promovaţi

Corigenţi

Situaţia neîncheiată

Total absenţe

85

84

5

6

81

3

Învăţământ gimnazial

Unitatea şcolară

Înscrişi la început de an

Rămaşi la sfârşitul sem I

Veniţi

Plecaţi

Promovaţi

Corigenţi

Situaţia neîncheiată

Total absenţe

Note scăzute la purtare

1 ob.

2 ob.

Mai mult de 2 ob.

Sub 7

Între 7-9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER

66

66

59

4

1

2

33

6

 

  • - Medii scăzute la purtare

Nr.elevi

Media 9

Media 8

Media 7

Sub 7

6

3

3

  • - Nr. elevi cu mai mult de 30 absenţe nemotivate:nu avem
  • - Elevi aflaţi în situaţie de abandon scolar : nu avem
  • - Starea spaţiilor şcolare :  Spaţiile şcolare sunt în stare normală de funcţionare. Sunt necesare 2 table şcolare si 1 trusă  magnetism pentru fizică. Arhiva şcolii  este bine depozitată şi în siguranţă . Biblioteca funcţionează într-un spaţiu special amenejat ,dar fără sală de lectură.

- Manualele sunt asigurate în totalitate pentru toţi elevii.
- Toţi elevii îndreptăţiţi au primit rechizitele şcolare.
- Legislaţia şi regulamentele şcolare s-au aplicat şi respectat.
- Fondurile primite pentru reabilitarea şcolii au fost conform planificării, lucrările de reabilitare au fost finalizate , urmând ca în sem.II să se facă recepţia finală.

- Securitatea în perimetrul şcolii este bine asigurată, persoanele străine nu au acces liber în şcoală. Nu au fost cazuri deosebite de violenţă fizică/verbală printre elevi. Şcoala nu are paznic. Sistemul de supraveghere video în două săli de clasă este folosit în perioada examenelor. Majoritatea elevilor au uniforme şcolare şi ecusoane. Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare din cauza lipsei apei curente ,deşi instalaţia pentru apa curentă există.
- Documentele de evidenţă şcolară şi secretariat : Registrele matricole şi de evidenţă a elevilor, cataloage de clasă sunt completate conform regulamentelor. Cataloagele din anul şcolar 2010-2011 sunt arhivate.Actele de studii, registrul de evidenţă a actelor de studii elevi sunt completate şi înregistrate. Dosarele cadrelor didactice sunt complete ,conţinând toate documentele necesare.
- Activitatea managerială : S-au efectuat 38 de asistenţe la clasă la 18 cadre didactice.Au fost acordate 36 calificative FB şi 2 calificative B.Toate cadrele didactice şi-au întocmit la timp documentele personale ,desfăşoară o activitate foarte bună şi nu s-au manifestat nici un fel de abateri.

- Conducerea şcolii a asigurat şcolarizarea tuturor elevilor şi o frecvenţă foarte bună la cursuri.
- A fost asigurată încadrarea cu personal didactic calificat pe posturi şi catedre.
- Conducerea şcolii a asigurat baza materială pentru funcţionarea unităţilor de învăţământ, inclusiv combustibil pentru încălzire pentru toată perioada iernii.
- Programul de lucru şi orarul şcolii au fost respectate.
- A fost asigurată o bună stare de ordine şi disciplină şi a fost menţinut un climat optim de lucru.