Raport evaluare nationala

RAPORT PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE CLASA A VIII –A 2013 ÎN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER

 În centrul de examen – evaluare Națională de la școala gimnazială Spulber, examenul s-a desfășurat în condiții de normalitate.

Comisia a luat toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a acestei activități. În prealabil s-a duscutat cu părinții și cu elevii despre importanța și seriozitatea acestui examen. De asemenea, a fost prezentat, recunoscut, afișat calendarul desfășurării examenului. Pe parcursul semestrului al II-lea au fost organizate mai multe simulări (câte trei) atât la Limba română cât și la matematică cu subiecte tip evaluatre națională. Sa constatat o creștere a nivelului de pregătire și de interes al elevilor odată cu apropierea examenului, aspect evidențiat prin obținerea unor note mai mari la noile simulări. În tot cursul semestrului al II lea au fost organizate saptămânal ore de recuperare la cele două discipline, ore la care au participat toți elevii clasei a VIII-a. După fiecare simulare s-au evidențiat lipsurile și au fost organizate acțiuni de remediere a acestora pe baza planurilor remediale întocmite inițial și completate în permanență. Elevii au fost obișnuiți cu supravegherea video pentru ca acest aspect să nu constituie un factor inhibator în timpul examenului. Într-un cuvânt s-a facut tot ce a fost necesar pentru ca elevii și părinții să știe totul despre Evaluarea Națională.

Un alt element al evaluătii a fost cel privind cunoasterea metodologiei de organizare a Evaluătii de catre cadrele didactice implicate în acest proces. A fost propusă în timp util Comisia din Centrul de Evaluare și cadrele didactice care vor asiste la acest examen. Documentele au fost transmise în timpul necesar la RSJ Vrancea pentru validare. De asememea, s-a realizat instruirea membrilor Comisiei și a asistenților conform Metodologiei. Responsabilul cu supravegherea video și Președintele Comisiei au participat la instruirea ce sa organizat la nivelul ISJ Vrancea.

În perioada desfăşurării examenului activitatea s-a desfăşurat conform Metodologiei şi Programului orar transmis de ISJ. S-a asigurat securitatea în unitatea şcolară şi în spaţiile de examen. S-a colaborat cu licrătorii postului de poliţie pentru sprijin în caz de incidente. S-a colaborat cu Dispensarul medical care a repartizat un asistent pe perioada desfăşurării examenului.

S-a respectat procedura preluării plicului cu subiecte de la Centrul de Comunicare, procedura de deschidere a plicului cu subiecte şi multiplicarea acestuia şi distribuirea lor în sălile de examen. În sălile de examen a fost ordine şi disciplină, nu s-au semnalat nicio încercare de fraudă sau alt aspect neplăcut. La sfârşitul fiecărei probe elevii au predat lucrările asistenţilor care au numerotat paginile şi elevii au semnat în Borderouri. La cele doiuă probe de examen au participat toţi cei 13 elevi ce s-au înscris, prezenţa şi intrarea în sălile de examen s-a făcut în conformitate cu prevederile Metodologiei. După fiecare probă a fost afişat baremul de notare după transmiterea acestuia de la Centrul de Comunicare. După fiecare probă locrările elevilor au fost transportate în siguranţă la Centrul Zonal de Evaluare de către Preşedinte şi un membru al Comisiei. Pe data de 29 iunie a fost ridicat de la Centrul Zonal de Evaluare, cataloagele cu rezultatele şi aceste rezultate au fost afişate la loc vizibil la şcolă la ora 15:55. Foarte repede elevii şi părinţii au luat cunoştinţă de aceste rezultate.

În acelaşi timp elevii şi părinţii au fost anunţaţi în legătură cu posibilitatea depunerii de contestaţii şi s-a asigurat prezenţa unui membru al comisiei în unitatea şcolară în intervalul orar 16 – 22. Nu s-a depistat nicio contestaţie şi s-a anunţat telefonic Centru de contestaţii că nu sunt contesraţii la nivelul şcolii. Prezentăm mai jos rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională.

 

OBIECTUL

ELEVI PREZENŢI

SUB 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

LIMBA ROMÂNĂ

13

3

3

3

3

1

-

100%

23%

23%

23%

23%

8%

-

MATEMATICĂ

13

5

3

1

3

-

1

100%

38%

23%

<8%

23%

-

8%

Discuţiile pe care le-am purtat cu elevii şi părinţii au evidenţiat că sunt mulţumiţi de rezultatele obţinute, că acestea reflectă în mod real nivelul lor de pregărire şi ce au rezolvat în lucrări. Acest fapt explică faptul că nu a fost depusă nicio contestaţie. Fiecare şi-a făcut media de admitere şi a trecut la ordonarea dorinţelor de înscriere în raport cu mediile realizate.

A fost afişat la loc vizibil programul înscrierilor pentru admitere, ce este necesar la înscrierea la admitere în conformitate cu metodologia şi procedurile în vigoare.